Barnehagens visjon

Vi vil være en trygg og romslig barnehage med evne til å begeistre

Vi vil gi trygghet til både barna og foreldrene. Trygge omgivelser, trygge og forutsigbare voksne, trygge rammer og rutiner, trygge leker. Vi har omsorg for enkeltbarn og deres plass i fellesskapet. Alle skal kunne utfolde seg, samt utforske omgivelsene og egne talenter og grenser, trygge på at de kan være seg selv. Barna får lov til å øve og prøve selv og vi legger vekt på mestringsopplevelser i hverdagen.

Romsligheten kommer til uttrykk gjennom både fysisk inne- og uterom. Rommene skal innby til lek og kreativ skaperglede. Vi har god plass og dynamiske rom hvor barna selv kan prege og endre en del av innredningen og lekemiljøet. Vi tolker også romslig i betydningen raus, og det gjenspeiler seg i holdningen vi har til barna og hverandre.

Begeistring over små ting i hverdagen og over de dagene som er annerledes. Å begeistre og å la seg begeistre er for oss to sider av samme sak. Barn er lette å begeistre, og vår evne til begeistring og å la oss begeistre gir fellesskapet og samspillet en robust plattform å stå på.