Kort introduksjon til barnehagen

Barnehagen er åpen 0730-1700 hver dag. Vi har fem planleggingsdager i året og sommerferiestengt uke 27-30.

Vi har to avdelinger, Bjørk (1-3 år), og Furu (3-5 år). Barnehagen vår ligger fint til mellom Grefsen kirke og Grefsen skole. Inne vektlegger vi lek på barnas premisser i dynamiske lekeomgivelser. Lekeplassen vår er innholdsrik med mange ulike soner for variert lek. Vi er mye ute hver dag, og går på tur en gang i uka. Ofte spiser vi matpakkene våre ute.

Personalet består av dedikerte voksne med lang erfaring og utdanning. Vi har utdannede barnehagelærere i alle pedagogstillinger og oppfyller både pedagog- og bemanningsnorm.