Samlingsstund

♫ En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender ♫

Hver dag samles vi og synger sammen, i større eller mindre grupper. Dette styrker fellesskapet blant alle barna og etablerer tilhørighet til avdelingen for de som er helt nye i barnehagen. Små hender finner hverandre og holder mens vi synger. Vi eksperimenterer med sanger, bevegelser, konkreter, tromme, rytmeinstrumenter og ulike stemninger. Barn og voksne sammen.