Periodeplan vinter

Tema for våren er Naturen og jorda vår. Med dette som utgangspunkt utforsker og studerer vi blant annet fulger og dyr, snø og is, planeten jorda og alt rundt oss... Vi dokumenterer og reflekterer over leksituasjoner, lekemiljø, voksen tilstedeværelse og barns medvirkning. Dette preger hvordan tema tar form utover vinteren.

Utfyllende informasjon i avdelingenes periodeplaner.

 

2021 01-03 Periodeplan BJØRK

2021 01-03 Periodeplan FURU