Barnehagedagen 2020

Barnehagedagens tema er Ulike sammen! Det hjelper oss å sette fokus på at det er rom for alle i barnehagens fellesskap.

Vi valgte å finne aktiviteter vi kan gjøre sammen selv om vi er ulike. Vi ville ha fokus på glede og fellesskap.

Tema for årets barnehagedag passer godt sammen med barnehagens visjon: En trygg og romslig barnehage, med evne til å begeistre. Vi har rom for alle, her er trygt å være, og vi lar oss begeistre over små ting i hverdagen.

Overraskelse etter at vi hadde svart på og løst oppgaver på ulike poster, var pølser grillet på bål til alle sammen.