Matematikk i barnehagen

Sortere, beregne, balansere...

Stabling av kopper i system. Koppene er valgt ut med en farge i hver rad. De er stablet forsiktig oppå hverandre og minker med en kopp for hver "etasje". Dette er en øvelse både i konsentrasjon og nøyaktighet og vitner om innsikt i hvordan et byggverk kan konstrueres.