Visjon og verdier

Vår visjon er at vi skal være en trygg og romslig barnehage med evne til å begeistre

Viktigst for TRYGGHET er menneskene her og holdningene våre. Et hovedmål for oss er at alle skal utvikle et godt selvbilde og utvikle sin sosiale kompetanse. Alle, både små og store må oppleve at de blir akseptert, verdsatt og bekreftet slik de er. Barnehagens kristne verdigrunnlag betyr trygghet for at barna lærer positive verdier og det kristne innholdet formidler trygghet og håp.

Trygghet forutsetter også et trygt miljø uten fare for fysiske skader: Lufta ute og inne er ren, vi ligger langt unna sentrum og trafikkforurensning, og har mange trær som renser uteluften. Vi har et godt ventilasjonsanlegg som gir godt inneklima. Innredning og utstyr inne og ute blir jevnlig sjekket for slitasje og skader.

Vi er en ROMSLIG barnehage fordi vi har mange kvadratmetre å boltre oss på, både ute og inne. Menneskene i barnehagen og holdningene våre er det viktigste; Vi ønsker å være en barnehage som er preget av raushet og generøsitet. Vi vil at alle skal føle seg hjemme her uavhengig av bakgrunn og livssyn.

Vi vil gjerne BEGEISTRE barn, foreldre og andre vi kommer i kontakt med. Begeistring handler om fellesskap og engasjement, overraskelser, glede og humor.

Barnehagen er preget av kristne holdninger og verdier som respekt, toleranse og anerkjennelse, nestekjærlighet og tilgivelse.

Vi har et åpent og naturlig forhold til religiøse spørsmål. Kristen tro og tradisjon har sin naturlige plass i barnehagen gjennom bordvers, samlingsstunder og spesielt i forbindelse med høytidene.