Naturen om vinteren

Er småfuglene her om vinteren?

Vi har hengt ut fuglefrø til fuglene og laget meiseboller. Vi lærer oss hvordan kjøttmeiser og blåmeiser ser ut og hvordan vi kan se forskjell på dem.