Første adventssamling

I dag startet vi med adventssamlinger

Vi starter med å stille oss opp i en lang rekke og tenner et lys, som går foran i prosesjonen. Vi går inn gjennom avdelingen og setter oss til samlingsstund. To barn får sitte med en voksen i sofaen og er med på samlingens høydepunkter. Vi synger og forteller om Josef og Maria, englene på marken og de tre vise menn og julens hovedperson: Jesus som ble født i en stall.

Barna møter juleevangeliet på ulike måter og får aktivt delta i aktivitetene. Vi samler inn penger til Stefanusbarnehagene i Kairo og åpner en gave som er del av julekrybben. Fram mot jul blir det flere og flere i stallen, både mennesker og dyr.